Första ask

 Jag är nästan färdigt med första asken men det märks ingen skillnad.Jag tappar mycket hår fortfarande så jag hoppas att det ska bli något skillnad nästa månad.