Inne på andra asken!

Tappar fortfarande mycket hår och har tyvärr inte märkt någon skillnad på håret!

Hoppas det bli bättre ju längra tiden går!!!!